Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Brugge, netto en zonder korting. Kasbeschikkingen en het werken met wissels wijken daar niet van af.

2. Alle klachten moeten om geldig te zijn aangetekend gedaan te worden binnen de 8 dagen na plaatsing en/of levering.

3. In geval van niet betaling zal er van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is een rente van 10 % per maand worden aangerekend.

4. In geval van niet betaling der factuur op de vervaldag, zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 10%, met een minimum van 60 €, en een maximum van 1860 €, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt en onverminderd de intresten en kosten, dit ten titel van conventioneel boetebeding.

5. Wij wijzen uitdrukkelijk de gedrukte voorwaarden af die voorkomen op brieven of documenten van onze klanten. De koper zal dus zijn eigen verkoopsvoorwaarden niet kunnen inroepen, wanneer deze tegenstrijdig zijn met de onze. Iedere koper verklaart zich bij voorbaat akkoord met onze verkoopsvoorwaarden. Door het feit dat de besteller ons zijn bestelling laat toekomen verklaart hij dat hij kennis heeft genomen van onze verkoopsvoorwaarden.

6. In geval van betwisting van welke aard ook i.v.m. onze facturen, zijn uitsluitend de rechtbank van Brugge en/of het vredegerecht van Brugge bevoegd, ook hiervan wordt door het werken van wissels of andere kasbeschikkingen niet van afgeweken.

7. De door ons opgegeven leveringstermijnen zijn slechts benaderend en vertraging kan ons niet ten laste gelegd worden.

8. Er wordt een waarborg verleend van 5 jaar op een goede werking van door ons geplaatste glazen deuren. Breuken behoren echter niet tot deze waarborg.

9. Wij vermelden uitdrukkelijk, dat we niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het eventuele breek- en kapwerk dat nodig is om vlot herstellingswerken aan rail en klemmen van schuifdeuren te kunnen uitvoeren (noch tijdens of na de garantieperiode),of aan het raam om enkel of dubbel glas te plaatsen.

10. Zuurbewerkingen en zandstralingen op glas kunnen lichte nuance verschillen vertonen in één vlak (wazige vlekken). Deze zijn inherent aan deze bewerkingen en kunnen niet als gebrek aanzien worden.

11. Op dubbel glas bestaande uit 2 of 3 klare enkelvoudige vlakke glasbladen wordt een waarborg verleend van 10 jaar. Deze 10 jaar zijn geldig vanaf de factuurdatum. Breuken zijn niet gewaarborgd . De plaatsing dient te gebeuren met silicone dichting in gedraineerde sponningen. Ondersteund door steunblokjes gelijk aan de dikte van het glas. Bij eventuele vervanging ligt het alleen aan ons de te vernieuwen stukken te bepalen. De herplaatsing valt niet ten onze laste.

12. Lichtgevend interferenties (regenboogschakeringen) in dubbele beglazing. Het scheppende van interferentiefranjes komt van een optisch fenomeen voort. Het is geen gebrek. Integendeel zijn deze het onwisbare bewijs van de volmaakte vlakheid van het glas en de even dikte van de luchtlaag.

13. Alle geleverde en geplaatste goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling der goederen en de bijhorende kosten.

14. Elke bestelling wordt max. 1 maand gestockeerd. Indien niet binnen deze termijn afgehaald, zijn wij gerechtigd de goederen te factureren en er de betaling van de vorderen. De goederen zullen op risico van de koper bij ons gestockeerd blijven.

15. Het regelmatig nazicht/onderhoud van de afdichtingskitten,verlijmingsvoegen...is uitermate belangrijk.Deze valt niet tot onze last.Parasilico VP is overschilderbaar met vele synthetische en waterdragende verven,Altijd de verf eerst testen op de silicone.

16. Dubbele lijnen silicone is geen reden voor afkeuring daar dit niets te maken heeft met het eindproduct en deze makkelijk te verwijderen zijn.

17. Mastiek is een natuurproduct(100% lijnolie en krijtwit) deze is niet UV-bestendig en we vragen dan ook om binnen de 2 maanden na plaatsing deze te schilderen. Voor er kan geschilderd worden moet deze nagekeken en waar nodig is,worden bijgewerkt.Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld indien deze voorwaarden niet worden nageleefd.

18.Wij raden aan om MS Polymeer en of silicone Parasilco VP kit altijd te overschilderen ,wij verwijzen U ook naar STS 56.1(FOD Economie) in verband met onderhoud en waarborg.

19. Bij werken met bedragen groter dan 3000€ vragen een voorschot van 30 % vooraleer de bestelling geplaatst wordt.

20. Bij vervanging van een ruit kan er een kleine kleurverschil zijn met ruiten die ouder zijn,dit komt door betere technologie bij het maken van het dubbbel glas en van de verbeterde folies tussen het dubbel glas,Dit kan dan ook niet aanzien worden als gebrek.

21. Bij een bestelling voor het plaatsen van glas in nieuwe ramen onder de 10m2 die niet in de atelier van ons of de timmerman wordt geplaatst,komt er een toeslag van 35€ bij voor Regio Groot-Brugge en Oostkust.Buiten deze regio wordt dit bekeken per situatie.Indien er bijkomende benodigheden zijn zoals kraan of andere benodigheden om het glas te plaatsen wordt dit doorgerekend.

22. Dubbel glas en enkel glas kan verschillen van benaming van op offerte of orderbevestiging of factuur,maar deze zal altijd dezelfde eigenschappen of k-waarde hebben zoals omgeschreven,dit is geen gegronde reden voor aanzien te worden als gebrek.

23. Voor schade aan de deur/ramen tijdens de werken kan de slotenmaker niet verantwoordelijk voor worden gesteld(verfschade,dichtingsrubber,houtschade,glasschade).De klant moet de gaten opvullen en afschilderen,dit is niet ten laste van de slotenmaker / glazenmaker.